Vždy o tón výš, vždy o dobu napřed!

Zásadně dbám na tradici, provazem a drátem …