Vždy o tón výš, vždy o dobu napřed!

… šváb, velikej šváb prázdnou celou pochoduje.