Vždy o tón výš, vždy o dobu napřed!

Levou ovládám ten starej krám …