Současnost

Několik poznámek k současné situaci v souboru.

Česká disharmonie se v současnosti má střídavě dobře, průměrně a špatně. Čili celkem normálně. Hraje v sestavě:

zleva:

Rollba na basu,
Luděk na bicí,
Milča na hardcoredeon
sem tam Veronika harmonika,
Eda na bílou kytaru,
José na ságo,

Sláva!